UKK

ToimintaSuomi pähkinänkuoressa

Mikä on ToimintaSuomi.fi?

ToimintaSuomi.fi on viestintäkanava, joka auttaa löytämään kootusti, esimerkiksi paikkakunnittain, järjestöjen tapahtumat ja toiminnat, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia – fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti. 

Lisäksi ToimintaSuomi palvelee valtakunnallisena vapaaehtoistoiminnan ilmoitusportaalina, jossa muutkin organisaatiot kuin järjestöt voivat ilmoittaa tarjolla olevista vapaaehtoistehtävistään.

ToimintaSuomen tavoitteena on innostaa nousemaan sohvalta ja lähtemään liikkeelle, toimimaan yhdessä muiden kanssa.

ToimintaSuomea koordinoi Kirkkopalvelut ry.

Kenelle ToimintaSuomi on tarkoitettu?

ToimintaSuomi-portaali on suunniteltu ja rakennettu tavallisia ihmisiä varten.

Lisäksi ToimintaSuomen kohderyhmiin kuuluvat:

 • järjestötoimijat
 • järjestöjen jäsenet
 • kuntien hyvinvointipalvelujen työntekijät
 • päättäjät
 • media

Mitä hyötyä tavallisille ihmisille on ToimintaSuomesta?

ToimintaSuomi auttaa löytämään helposti ja kootusti yhdestä verkko-osoitteesta eri puolilla Suomea toimivat järjestöt ja niiden tapahtumat, toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan. Siten ei tarvitse välttämättä tietää järjestöjen nimiä ja www-osoitteita, kun etsii toimintaa ja tapahtumia. Riittää, että muistaa yhden osoitteen, www.toimintasuomi.fi.

Mitä järjestö hyötyy ToimintaSuomesta?

Järjestöt saavat ToimintaSuomessa maksutonta, valtakunnallista näkyvyyttä.

Järjestöt voivat käyttää ToimintaSuomea ilmaiseksi ja täysin itsenäisesti. Ne voivat ilmoittaa ToimintaSuomessa säännöllisestä toiminnastaan, yksittäisistä tapahtumista ja vapaaehtoistoiminnastaan. Lisäksi ne voivat julkaista portaalissa tiedotteita, ja tuoda portaaliin omaa toimintaansa tai kampanjaansa mainostavia bannereita.

ToimintaSuomen avulla järjestöjen on mahdollista tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, joita ne eivät omilla viestintäkanavillaan tavoita.

Kuka vastaa ToimintaSuomen ilmoitusten sisällöistä?

ToimintaSuomi tarjoaa järjestöille mahdollisuuden julkaista tietoa ja ilmoituksia hyödyllisestä ja terveyttä edistävästä toiminnasta mutta ei voi taata ilmoitusten oikeellisuutta eikä ole vastuussa ilmoitusten sisällöstä.

ToimintaSuomen ilmoitusten sisällöstä ja laadusta vastaavat ilmoituksia julkaisevat tahot. Ne ovat vastuussa esimerkiksi siitä, että niillä on lupa sisältöjen, kuten valokuvien, julkaisuun ToimintaSuomessa, ja että ilmoitukset ovat ajantasaisia. Ilmoittajat vastaavat myös ilmoittamastaan toiminnasta ja sen turvallisuudesta.

2. ToimintaSuomen sisältö tulee järjestöiltä

Mitkä tahot pääsevät ToimintaSuomen sisällöntuottajiksi?

ToimintaSuomen pääsevät sisällöntuottajiksi järjestöt, joiden toiminta edistää tavalla tai toisella terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Poikkeuksena ovat vapaaehtoistoiminnan ilmoitukset. Niitä voivat jättää myös muut tahot, katso jäljempänä kohta 4.

Millä kriteereillä järjestöt pääsevät sisällöntuottajiksi ToimintaSuomeen?

ToimintaSuomeen ovat tervetulleita sisällöntuottajiksi rekisteröidyt ja hyvämaineiset* yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia esimerkiksi vaikuttamalla terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, vapaa-ajan viettoon tai eri elämänvaiheissa olevien ihmisryhmien tukemiseen. Tällaisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi:

 • urheiluseurat
 • taide- ja kulttuuriseurat
 • luonto- ja ympäristöjärjestöt
 • terveysjärjestöt
 • potilas- ja vammaisjärjestöt
 • nuoriso- ja eläkeläisyhdistykset

*) Yhdistyksen maineella tarkoitamme tässä yhdistyksen sidosryhmien arviota yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Millä perusteella jokin järjestö on yleishyödyllinen?

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) mukaan yleishyödyllisen yhteisön tunnusmerkkejä ovat:

 • Yhteisö ei sääntöjensä mukaan tavoittele voittoa.
 • Yhteisö toimii aatteellisesti sitoutuneena ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Yhteisön toiminnassa on mukana luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten panos sekä tarvittava määrä palkattuja työntekijöitä.

Miten järjestö pääsee käytännössä mukaan ToimintaSuomeen?

ToimintaSuomeen pääsee mukaan rekisteröitymällä ToimintaSuomen käyttäjäksi ToimintaSuomen maksuttomassa sisällönsyöttöjärjestelmä Reimassa osoitteessa https://www.toimintasuomi.fi/reima.

3.  Toiminta- ja tapahtumailmoitukset sekä tiedotteet

Mitä sisältöä järjestöt voivat ToimintaSuomessa julkaista?

Järjestöt voivat julkaista ToimintaSuomessa aineistoa, jonka sisältö on terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Muodoltaan aineisto voi olla:

 • toiminta- ja tapahtumailmoituksia
 • teemapäivien ja -viikkojen ilmoituksia
 • vapaaehtoistoiminnan ilmoituksia
 • tiedotteita
 • bannereita, esimerkiksi kampanjoistaan

Onko mahdollista, että jotakin aineistoa ei julkaista?

Kyllä se on mahdollista. Portaalin toimitus päättää ilmoitusten julkaisemisesta.

ToimintaSuomi-portaalissa ei julkaista:

 • uskonnollista eikä puoluepoliittista toimintaa koskevia ilmoituksia.
 • lainvastaisen toiminnan ilmoituksia.

Rahankeräysilmoituksia julkaistaan vain harkinnan mukaan.

Toimituksella on oikeus muokata ja poistaa:

 • puutteelliset ja epäselvät ilmoitukset.
 • lainvastaiset tai muuten loukkaavat ilmoitukset

Miten järjestöt lähettävät ToimintaSuomeen sisältöjä?

a) Järjestö voi syöttää tietoa ToimintaSuomeen sen maksuttomalla, Internet-pohjaisella Reima-sisällönsyöttötyökalulla osoitteessa https://www.toimintasuomi.fi/reima.

b) Järjestö voi myös valita, että tapahtumatiedot noudetaan sen kotisivuilta tai tapahtumatietokannoista automaattisesti ToimintaSuomeen Harava-sovelluksella. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti sellaiselle järjestölle, jonka verkkosivuilla on oma tapahtumakalenteri. Tällöin järjestön täytyy mahdollisesti muokata omia verkkosivujaan Harava-yhteensopiviksi.

Yhteensopivuus tarkoittaa, että järjestö kertoo haravoitavista, ToimintaSuomessa julkaistavista tiedoista portaalin vaatimat pakolliset tiedot. Jos niitä kaikkia ei ole kerrottu, Harava-sovellus jättää puutteellisen ilmoituksen noutamatta eli ei tuo sitä portaaliin julkaistavaksi. Pakollisia tietoja ovat esimerkiksi

 • Tapahtuman nimi, esimerkiksi ”Ensiavun peruskurssi Ea-1”
 • Tapahtuman esittely, jossa tapahtumasta kerrotaan kaikki tarvittavat tiedot.
 • Tapahtuman alkamisaika, esimerkiksi 6.12.2011 18:00
 • Tapahtuman päättymisaika, esimerkiksi 6.12.2011  21:00
 • Tapahtumapaikka, esimerkiksi Särkänniemi tai nuorisotalo
 • Paikkakunta, esimerkiksi Tampere
 • Toimintamuoto, esimerkiksi ”Kurssit ja koulutukset” tai ”Liikunta ja urheilu”
ToimintaSuomessa käytössä olevat luokittelut ja Haravan RDF/XML-rajapinnan määrittelyt saat täältä.

4. Vapaaehtoistoiminnan ilmoitukset

Millaisia vapaaehtoistoiminnan ilmoituksia ToimintaSuomi julkaisee?

ToimintaSuomi julkaisee ilmoituksia vapaaehtoistoiminnasta, jonka tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia eri tavoin – fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti.

Mikä on vapaaehtoistoimintaa?

Vapaaehtoistoiminnalle on määritelty muutamia kriteereitä, joiden avulla sen voi tunnistaa.

Vapaaehtoistoiminta

 • perustuu vapaaehtoisuuteen; siihen osallistutaan omasta vapaasta tahdosta.
 • on palkatonta ja maksutonta.
 • ei korvaa palkkatyötä.
 • on apua, tukea, tekemistä tai yleishyödyllistä toimintaa.
 • tuottaa hyvinvointia tai yhteistä hyvää.
 • toiminnan kohteena ovat yksittäiset ihmiset, yhteisöt tai ympäristöt. Vapaaehtoistoimintana ei kuitenkaan pidetä toimintaa, jonka kohteena ovat lähiomaiset ja ystävät.
 • voi olla kertaluontoista tai pitkäkestoista

Mitkä tahot voivat julkaista vapaaehtoistoiminnan ilmoituksia ToimintaSuomessa?

Ilmoittajiksi ovat tervetulleita organisoitua vapaaehtoistoimintaa tarjoavat tahot, kuten:

 • rekisteröidyt ja hyvämaineiset* yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt
 • kansankirkko eli evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat
 • muut mahdolliset hyvämaineiset yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, valtiolliset laitokset, koulut ja oppilaitokset sekä yritykset, jotka organisoivat vapaaehtoistoimintaa

*) Yhdistyksen maineella tarkoitamme tässä yhdistyksen sidosryhmien arviota yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Mitä vapaaehtoistoiminnan tarjoajalta edellytetään?

Vapaaehtoistoiminta on vastavuoroista – antamista ja saamista. Siksi ToimintaSuomi suosittelee, että vapaaehtoistoiminnan tarjoajat pyrkivät noudattamaan Espoon Vapaaehtoisverkoston laatimaa ja allekirjoittamaa toimintaohjetta. Sen mukaan:

 • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
 • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kanssa.
 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys.

Onko mahdollista, että jotain vapaaehtoistoiminnan ilmoitusta ei julkaista?

Kyllä se on mahdollista.

Esimerkkejä vain harkinnanvaraisesti julkaistavista ilmoituksista ovat:

 • rahankeräysilmoitukset.
 • uskonnollista ja puoluepoliittista toimintaa koskevia ilmoitukset. Hyväksyttäviä ovat tavanomaiset kuoroihin ja rippikouluihin liittyvien vapaaehtoistehtävien ilmoitukset.

Emme julkaise lainvastaisen toiminnan ilmoituksia.

Toimituksella on oikeus muokata ja poistaa:

 • lainvastaiset tai muuten loukkaavat ilmoitukset.
 • vapaaehtoistoiminnan kriteereiden vastaiset ilmoitukset. Katso edellä kohta ”Mitä on vapaaehtoistoiminta?”
 • puutteelliset ja epäselvät ilmoitukset, joista ei käy esimerkiksi ilmi, mihin tehtävään vapaaehtoista haetaan ja mitä häneltä odotetaan.
Suoritetaan hakua... Statics